Zkoušky z češtiny pro cizince v roce 2017

Zkoušky z češtiny pro cizince v roce 2017

Jako jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky pravidelně pořádáme státní jazykovou zkoušku (SJZ) základní z českého jazyka pro cizince. Zkouška je sestavena pro úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce, takže je uznávanou nejen všemi institucemi ČR, ale také v zahraničí.

Datum nejbližší SJZ: 19.5.2017

SJZ se dělí na písemnou a ústní část, přičemž písemná část se koná 19.5.2017 a pokud kandidát splní všechny její oddíly, postupuje k ústní části konající se 2.6.2017. Od 20.3.2017 do 20.4.2017 lze podat přímo ve škole přihlášku ke zkoušce.

Cena zkoušky je 3500 korun.


Kromě státních jazykových zkoušek je možné přihlásit se také ke zkouškám pro nižší jazykové úrovně (A1-B1). K těmto zkouškám je možné podat ve škole přihlášku kdykoliv během roku, přičemž zájemce je zařazen do nejbližšího termínu. Cena zkoušky je 2000 korun.

Aktuálně jsou v plánu zkoušky:

— na úroveň A1 — není stanoveno
— na úroveň A2 — není stanoveno
— na úroveň B1 — 26.5.2017, přihlášku lze podat do 23.5.2017